Aby byla stránka vidět

Hlavním účelem toho, proč internetové stránky vznikají, je snaha jejich vlastníků prosadit se ve virtuálním a tím posléze i v reálném světě. Úkolem takových internetových stránek bývá, aby upozornily veřejnost na tu kterou nabídku, jíž je možno využít.internet.png
Propagovat se dá leccos:

 • obchodník
 • řemeslník
 • firma
 • lékař
 • státní či soukromá instituce
 • osobnost
 • a další a další

Přičemž je nad slunce jasné, že má-li internetová stránka plnit zmíněnou funkci, je potřeba, aby byla veřejnost snadno přístupná. Aby ten, kdo něco hledá, našel právě tuto, jež mu to nabízí.
Ovšem je smutnou pravdou, že ne vždy tomu tak je. Někdy se ani ta zdánlivě nejlepší stránka neprosadí, a pokud ji snad vyhledávače přece jenom najdou, umístí odkaz na ni až někam na samý chvost seznamu jí podobných (a leckdy i nepodobných) stránek.
Příčin, proč tomu tak je, může být hned několik.

 • Stránka může mít designové i jiné nedostatky, jež ji činí pro vyhledávače nezajímavou. A je logické, že taková se mezi první z nabídek vyhledávačů nedostane.
 • Může rovněž postrádat průběžně dodávané a aktualizované články, čímž se stává nudnou.
 • Mohou na ní být špatně zvolena klíčová slova, což vede k tomu, že dá vyhledávač přednost jiným nabídkám.
 • Mohou scházet zpětné odkazy, jež na onu stránku přesměrovávají návštěvníky jiných webů. A když chybí návštěvníci, nevrhá to na onu stránku mimo jiné ani dobré světlo.
 • A stejně jako jinde ani zde nesmí chybět nějaká ta kvalitní reklama, která na tu kterou stránku veřejnost upozorní.

insttagram.jpg
Vylepšováním stránek v těch posledně zmíněných bodech se zabývá právě seo optimalizace pro vyhledavače. Soubor metod prováděných odborníky, jež způsobí, že se stránka stává pro vyhledávače zajímavou a tím se dostává na oči všech, kdo hledají to, co prezentuje. Díky této optimalizaci roste povědomí o oné stránce, vzrůstá zájem o ni a o její obsah. A teprve pak se může dostavit i úspěch v tom, co propaguje.
O což tu přece jde.