Category: Kultura

Je nutné mít kulturu

Kultura je pro každého lidského jedince důležitá z toho pohledu, že nás učí chápat umění někoho jiného a nebo předávat kulturu dalším generacím.  Kultura vznikla z latinského slova colo což znamená pěstovat. Tedy můžeme říci, že kultura je něco, co vlastně pěstujeme po celý život. Kultura tedy představuje nějaké hodnoty, ale také představy lidí, kteří […]

Žijte kulturou!

Život mezi lidmi byl důležitý již od pravěku. Bez ostatních by člověk nikdy nemohl žít. V posledních letech se díky digitalizaci světa s lidmi čím dál méně potkáváme. Zkuste to změnit a vydejte se „za kulturou“. Vezměte partnera/partnerku do divadla Možná se vám divadlo zdá zastaralý a nudný způsob setkávání. Možná, že vás nebaví nudné čtyřhodinové opery, […]