Co se řadí mezi ekologické obalové materiály

Když se řekne ekologické obalové materiály, mělo by jít o výrobky, při jejichž výrobě nedochází k enormní spotřebě energií a zároveň je lze poměrně efektivně recyklovat a využít jako druhotnou surovinu. V zásadě se jedná v současné době o dva základní typy materiálu, a sice papír a plast.

papírový karton

Oba dva typy lze za určitých podmínek recyklovat, proto také existuje síť odpadních kontejnerů na plasty a papír, a proto má třídění odpadů tohoto druhu svůj význam. Zajímavé je zjištění, jak je to s plasty a papírem z hlediska porovnání výrobní náročnosti a spotřeby energie, paradoxně je na tom lépe plast, nežli výroba papíru, ovšem papír je zas čistě přírodní materiál, který se v přírodě velmi rychle rozkládá, a nevytváří tzv. mikroplasty, jimiž je dnes planeta silně znečištěna.

Jaké obalové materiály tedy používat? Ať už sáhnete po bublinkové fólii nebo papírovém kartonu, půjde o přibližně stejnou ekologickou zátěž, ovšem máme zde ještě jiné řešení, které se dostává do popředí a konkuruje papíru a plastu. Jsou to speciální, biologicky rychle rozložitelné fólie a sáčky nebo výplňová tělíska z kukuřičného škrobu. Mohou se odkládat i do zahradního kompostu a neškodí ani při průniku do vodních rezervoárů. Velmi často se s nimi setkáte v podobě igelitových tašek na jedno použití, např. u některých obchodních řetězců.

bublinková fólie

Bublinková fólie

Rádi bychom se však na okamžik zastavili u bublinkové fólie z polyetylenu. Její výhodou je zdravotní způsobilost pro balení všech druhů zboží a předmětů, včetně potravin, dětských hraček, zdravotnického materiálu a léků a navíc jde o výrobek využitelný na mnoho aplikací v domácnosti. Poslouží jako perfektní pomocník při kempování, při malování bytu, při úklidu, při stěhování a ukládání sezónních věcí do úložných prostor. Bublinkovou fólii rovněž můžete odkládat do kontejneru s plastovým odpadem, je to recyklovatelný materiál, jako mnohé jiné.