Jak rozdělujeme internetovou reklamu?

Můžeme ji od sebe oddělit třemi základními formami, které se liší jejím umístěním.

·         Reklama v internetovém vyhledávači, ta je nejvíce využívána.

·         Reklama v katalogu, zpravidla jako firemní záznam, přednostní odkaz, banner apod.

·         Reklama na webech s odborným zaměřením – články, bannery, sponzorované linky atd.
nápis bussines

Reklama může mít také různou podobu a k nejčastějším řadíme tyto druhy reklamních sdělení:

Reklama textová

Jedná se o textový odkaz s absencí grafických prvků, který směřuje na různé buď neplacené, nebo placené web servery. Některé z textových odkazů, které směřují k dalším informačním sdělením, mohou být přímo placeným tzv. „proklikem“ na inzerované weby.

Reklama intextová

Její zobrazení se provádí přímo uvnitř nějakého textu a má podobu vnořených webových stránek v závislosti na pohybu a aktivitě koncového uživatele. Intextová reklama je jakousi kombinací tzv. pop-up bublin s multimediálním obsahem, např. sestříhaným videem nebo flash prezentací, s klasickou reklamou kontextovou. Často se tyto prvky objeví po najetí myší na příslušné označené výrazy – slova a souvětí.

Reklama plošná

Ta je nejčastěji zařazovanou reklamou, jde o docela obyčejný banner v rozličném grafickém provedení a pochopitelně také, bohužel, v různé kvalitě. Banner by totiž měl zákazníka upoutat na první pohled, oslovit jej, a ne odradit. Ačkoliv technické možnosti bannerů jsou prakticky neomezené, málokdo s nimi dokáže efektivně pracovat. Dá se to přirovnat k malířské paletě a sadě štětců – někdo s paletou vykouzlí fantastický portrét, zatímco jiný patlal vymaluje kočku, že ji nerozeznáte od velblouda. A tak je většina bannerů spíš rušivým prvkem na webu, ať už ve formě flash animace, prezentace, nebo obrázku.
rozdělení práce

Reklama typu SEM (search engine marketing)

Tato reklama speciálně cílí na konkrétní webové stránky a zaměřuje se na výrobky tématicky sladěné. Využívá potenciálu webových vyhledávačů a nejčastěji to bývá reklama pay per click (PPC). U této reklamy se počítá pouze každý „proklik“, tudíž inzerent za ni platí jen tehdy, když je na ní kliknuto, tedy ne za samotné zveřejnění reklamy.