Je nutné mít kulturu

Kultura je pro každého lidského jedince důležitá z toho pohledu, že nás učí chápat umění někoho jiného a nebo předávat kulturu dalším generacím. 

Kultura vznikla z latinského slova colo což znamená pěstovat. Tedy můžeme říci, že kultura je něco, co vlastně pěstujeme po celý život. Kultura tedy představuje nějaké hodnoty, ale také představy lidí, kteří se kulturou zabývají. Důležité je vědět, že kultura je naučená ne vrozená, a tak by k ní mělo být i přistupováno. V životě se setkáme z mnoha druhy kultur. Může se nejen jednat o kulturu vysokou nebo masovou, ale také kulturu profese, politickou kulturu nebo třeba kulturu populární. A to bychom s výčtem mohli pokračovat dále. Protože dá se říct, že kultura nás obklopuje skoro všude. I když se jdeme najíst do restaurace jedná se o kulturu stolování anebo kulturu slušného chování. 

knihy

Rozdíl mezi masovou kulturou a vysokou

S masovou kulturou se denně setkáváme v podobě masového přenosu. Co je masový přenos? Je to masové sdělení – tedy pro velkou skupinu lidí – pomocí masového prostředku- televize, rádio, noviny nebo internet. Tedy z tohoto už je možné definovat co je masová kultura. Je nejen určená pro velký okruh lidí, a tedy není určena výlučné skupině. Můžeme zde zařadit například film. Oproti tomu vysoká kultura je ta, která se zaměřuje na hodnotu daného díla. Tedy se jedná například o sochy, obrazy. 

svět

Kultura sama o sobě je velmi rozsáhlý sociologický problém, který má mnoho zákoutí a pevných definic. Nicméně nám dokáže velmi pěkně vysvětlit některé pojmy u kterých si v životě můžeme lámat hlavu. Kulturu ať už se jedná čehokoliv je potřeba uschovávat a dále předávat dalším generacím, protože jen tak ji zachováme a nehrozí ji zaniknutí, Myslím si totiž, že bez kultury není možná správná socializace jedince do společnosti. A jak to vidíte vy?