Přestěhujte se bez zbytečného stresu


StÄ›hování bychom nemÄ›li brát na lehkou váhu, pÅ™eci jenom se jedná o zásadní životní krok, který do jisté míry ovlivní náš budoucí život. I samotná operace stÄ›hování potÅ™ebuje nÄ›kolikatýdenní přípravy. Sehnat musíme dostatek pÅ™epravek, papírových krabic a igelitových pytlů, do kterých je potÅ™eba následnÄ› opatrnÄ› uložit roztřídÄ›né vÄ›ci. Pak pÅ™ijde na Å™adu demontáž nábytku, úklid celého bytu a Äasto jeÅ¡tÄ› pÅ™itom zvládat chodit do práce a starat se o rodinu. Pokud se s autem stÄ›hujete jen o pár ulic vedle, s autem se můžete otoÄit nÄ›kolikrát, ovÅ¡em problém nastává v případÄ›, kdy stÄ›hování ze starého do nového bydlení znamená nÄ›kolikahodinové cestování. V takovém případÄ› je možná lepší najmout stÄ›hovací firmu nebo se poohlédnout po půjÄovnÄ› dodávek Praha Pujcovna-praha9.

balení nábytku

Stěhovací firma vs. vlastní síly a pomoc známých

StÄ›hovací služby nepatří zrovna mezi ty nejlevnÄ›jší, pokud se tedy pro jejich využití rozhodnete, budete o pár tisíc korun lehÄí. OvÅ¡em i stÄ›hování svépomocí má své stinné stránky, které je potÅ™eba vzít v potaz. Pokud se rozhodnete pÅ™estÄ›hovat na vlastní pÄ›st, bude vás to stát spoustu úsilí, Äasu a v neposlední Å™adÄ› i pronajmutí menší dodávky, neboÅ¥ s osobním automobilem toho asi příliÅ¡ nepÅ™evezete.

balení věcí

Pokud je to jen trochu možné, snažte se mít nové bydlení pÅ™ipravené k nastÄ›hování. V takovém případÄ› vám celá operace zabere minimum Äasu a užívat si krásy nového bydlení můžete v pomÄ›rnÄ› krátkém Äase. V případÄ› novostavby se jeÅ¡tÄ› pÅ™edem ujistÄ›te, zda je nová podlaha zbavená vÅ¡ech nánosů prachu, do níž byte mohli nevÄ›domky složit nábytek.

StÄ›hování je velmi nákladná záležitost, tudíž i zde pÅ™ichází na Å™adu otázka, zda skuteÄnÄ› využít služby stÄ›hovací firmy, která nás v podstatÄ› pÅ™estÄ›huje bez naší pomoci, hravÄ› a bez vrásek na Äele, ovÅ¡em tyto služby rozhodnÄ› nejsou zadarmo.