Co je to webová aplikace

To je webová stránka, řeknete. Ne, není tomu tak. Webovou aplikací rozumíme sestavený „program“ který umožní uživateli činnosti, které on požadoval.

Ještě jinak, aplikace je polotovar, který se dodělá až jeho doplněním.

Toto jsou takové dvě nejjednodušší definice, které lze pro laika použít. Celá věc je pochopitelně mnohem a mnohem složitější, ale její složitá problematika nelze vysvětlit na pár řádcích. Pokud jste ani po těchto dvou definicích nepochopili, ukážeme si celou věc na velmi zjednodušeném příkladu.
Práce programátora

Máte nějaký kolektiv, třeba zaměstnanců, nebo spolužáků, na tom nesejde, a vy si spolu domluvíte společnou činnost. Například kolik filmů jste tento měsíc viděli. A jaké. Kamarádi souhlasí a nosí vám papírky s čísly. Vy jste si udělal nějakou tabulku, nebo něco, kam ty čísla píšete. Jenže. Pomalu vás to přestává bavit. Čísla se shromažďují a vy už nevíte co s nimi. Co uděláte? Nu, webovou aplikaci. Ale protože to neumíte, tak si někoho sjednáte. Nebo se to naučíte a v tom případě navrhnete webovou aplikaci, ke které se dostane každý z vašich kamarádů a čísla tam doplní sám. Vy jste z toho venku a WA pracuje sama.

Měla by pak umět sečíst kolik kdo filmů viděl, kolik hororů, kolik komedií, a třeba i kde a s kým. To vše si vy zadáte do webové aplikace, kterou pak každý doplní potřebnými údaji. Nic složitého že?

Ano, vypadá to jednoduše, ale zas tak jednoduché to není. Nám však šlo jen a jen o to, pochopit co to ta WA je a zbytek již necháme odborníkům. Ti znají patřičné „finty“ a vůbec příkazy, které pak ve výsledku udělají to, co je potřeba.
Psaní HTML

Jestli se domníváte, že postačí znalost HTML, tak to asi těžko, musí se k nim pak totiž přidat skripty. A vyplatí se znalost dalšího jazyka například CFML (ColdFusion Markup Language). Prostě, zde byste asi metodou pokus omyl neuspěli.

Alespoň však přibližně víte, co je to WA a už nebude nikomu tvrdit, že je to web.