Jak být úspěšným manažerem?

Co si pod slovem manažer vybavíme? Mnoho lidí si říká, že je to nějaký člověk, který neustále kontroluje své podřízené. Z části je to pravda, neboť manažer tyto lidi především vede tak, aby firma prosperovala a tím dosahovala konkurenceschopnosti na trhu. Především ve velkých firmách jsou vytvářeny týmy, kdy lidé společným úsilím dosahují cílů firmy. Období, kdy se pracovalo individuálně, pouze na svém místě, je téměř pryč. V každém týmu je určitý lídr, neboli vedoucí.

manažerské vedení

Manažer jako vedoucí úspěšné firmy

 

Prosperující firma na trhu je zásluhou dobrého vedoucího neboli manažera.  Každý vedoucí by měl disponovat přirozenými vlastnostmi osobnosti:


1.       Bez autority, by nemohl vedoucí vést své podřízené. Zaměstnanci by měli vědět, kdo je jejich vedoucí a určitým způsobem jej poslouchat


2.       Každý manažer musí být motivující a také interaktivní.  V dnešní době se na to klade velký důraz. Je velkým uměním rozdělit dobře práci a následně ji také správně ohodnotit.  Na to se váže i umění naslouchat jednotlivým podřízeným a jejich dotazům, díky tomu pak dochází k celkovému růstu pracovního týmu a dosahování lepších výsledků.
týmová práce


3.       Snažit se vytvářet přátelské vztahy mezi zaměstnanci. Manažer by měl znát vztahy mezi pracovníky ve svém týmu, měl by řešit jednotlivé konflikty. Konflikt mezi zaměstnanci může velmi narušit produktivitu týmu. Dochází k rozepřím a ke snížené komunikace ve skupině.


4.       Velmi obtížná vlastnost je schopnost organizace, což také znamená, naplánovat čas, aby to bylo smysluplné pro zaměstnance a jejich práci.


5.       Velmi silnou stránkou pro manažera je komunikace a kreativita. Dobrý manažer by měl využít výhod komunikace a kreativity naplno, což vede k vytváření vztahů ve firmě. A ke komunikaci se váže i naslouchání ostatním ve firmě a tím dále rozvíjet vztahy.

 

V každé skupině spolupracujících lidí dochází k rozepřím z důvodu různých názorů jednotlivců. Proto je velmi důležitá vlastnost dělat kompromisy. Brát v potaz každý názor na věc a řešit je tak, aby se nikdo ze spolupracujících necítil poškozen.