Výhody a nevýhody EU

Evropská unie vznikla za účelem volného pohybu osob a obchodu bez cla. To znělo jako skvělý nápad, který ušetří čas a námahu lidem z jiných zemí. Dostalo se nám také účasti v různých dotačních programech, které měli pomoct nějakému projektu v růstu. Jedná se například o přestavby školek, škol nemocnic, modernizace zařízení a podobně. Mimo opravy a stavby edukativních institucí se i samotní žáci a studenti mohou díky programům evropské unie dostat na nezapomenutelné stáže a pracovní praxe v zahraničí se skvělými výhodami. Pak tu jsou takové mínusy, jako například jednotnost měny (eura), migrace, uprchlíci, směrnice… Jaké jsou ve shrnutí výhody a nevýhody?
dům, reklama EU
Dotace
Právě dotace jsou velkým plusem v evropské unii. díky nim stojí nemálo nových budov potřebných pro fungování společnosti. Také modernizace zastaralých příslušenství by nebyla bez dotací z EU možná. Například na středních školách jsou některé třídy vybudovány jen za pomocí těchto prostředků. škola samotná by si nemohla dovolit financovat například dvacet počítačů do jedné výpočetní třídy. To stejné platí o nemocnicích. Samotné nemocnice by neměly možnost si zaplatit stroje za několik milionů. Na tyto stroje by mohl přispět i stát, ale to není vždy stoprocentně jisté, protože stát má hodně výdajů na jiných místech.
Akce pro studenty
Na středních i vysokých školách se žáci mohou setkat s takzvaným programem Erasmus+. Je to program, který má za úkol zařídit studentům ten nejlepší možný pobyt a stáž v zahraničí. K tomu žák dostane finanční prostředky, je mu proplaceno mnoho poplatků jako je například jízdné, stravné apod. S tímto programem se spojuje mnoho zahraničních společností, které nabízí mnoho výhod právě pro studenty. Jako například ubytování zadarmo, obědy… Je to nejvyhledávanější akce na středních a hlavně vysokých školách. Někdy právě přítomnost tohoto programu může být rozhodující při výběru vysokých škol.
vlajka EU
Směrnice…?
Teď něco k nevýhodám. Vše má své plusy a mínusy. na směrnice nadává hodně občanů, a to nejen z české republiky. Někdy je v nich příliš striktně dáno, co se smí a co ne. Naskýtá se tedy otázka, měli bychom se podvolit, nebo si zařídit více volnosti? Zákony EU zní tak, že musíme dodržovat některá daná pravidla. Máme alespoň štěstí v tom, že se každá země může podílet na diskuzi ohledně nových směrnic. Ale ruku na srdce, jak velký hlas mají zástupci naší republiky.