Oslava Dne matek


Smetanovský vlak je naprosto mimořádná kulturní akce, která probÄ›hne zaÄátkem kvÄ›tna. Kdy na trase Ostrava – Praha budou vypraveny speciální Smetanovské vlaky. Ve kterých bude pÅ™edvedeno vÅ¡ech osm dokonÄených oper velikána Äeské hudby – BedÅ™icha Smetany. Které byly nastudovány Národním divadlem moravskoslezským ve spolupráci s JanáÄkovou filharmonií. Vybrat z tak slavných titulů, jako jsou BraniboÅ™i v ÄŒechách, DvÄ› vdovy, HubiÄka, ÄŒertova stÄ›na není vůbec jednoduché. Velkou výhodou tohoto dárku je možnost maminku na tomto kulturním výletÄ› doprovodit. Anebo ji dopřát užít sváteÄní chvíle s kamarádkou Äi s tatínkem.

Den matek

Pokud maminka ráda navÅ¡tÄ›vuje divadlo, radost jí udÄ›lají vstupenky na jednu z nejslavnÄ›jších antických tragédii – Euripidés – Médea. Která bude mít v tomto Äase premiéru. PÅ™estože nejspíše žádná postava v dÄ›jinách divadla nevyvolala tolik vášní, jako Médea, její odkaz zůstává ne zcela pochopen i v dneÅ¡ních Äasech. Euripidés vynesl svým dílem na svÄ›tlo svÄ›ta odvÄ›ké téma zrady a pomsty. A následného odpuÅ¡tÄ›ní. A to opravdu nevÅ¡ední formou. Která do dÄ›je vtáhne diváky až do poslední opony. Ukazuje, co se může stát, když nahradíme ve svém životÄ› lásku a vÄ›rnost za pragmatismus a sobectví. A jaké zápasy a obÄ›ti musí poté následovat.

Vstupenka do divadla

Pozvat maminku do divadla lze i na komedii. PÅ™i které se zasmÄ›je a domů se vrátí s dobrou náladou. Růžové svatby jsou komedií britského dramatika. Kterého divadelní pÅ™edloha se stala námÄ›tem oscarového filmu Judy. DÄ›j se odehrává pÅ™i organizování svatby dcery jedné z hlavních pÅ™edstavitelek – Å¡edesátiletých sester Rose a Kathryn. Které se postarají o vtipný a rychlý spád komedie. Sladké plody reality je sice rovněž komedie, ale s podtextem hoÅ™ká. A situaÄní. Máme v ní možnost nahlédnout do problematiky partnerských vztahů. Které Å™eší souÄasná mladá generace. PÅ™estože to zpoÄátku vypadá jako experimentální hra reality show, urÄitá ponauÄení si divák domů odnese.