Pod pokličkou queer slovníku

Svět lidí odlišujících se orientací či identifikací sebe sama je plný zkratek a komplikovaných termínů. Přečtěte si charakteristiku a rozdíly mezi nejčastějšími definicemi a předejděte nedorozumění. Nebo si jen doplňte poznatky o dnes stále aktuálnějším tématu lidské sexuálni různorodosti.dvě slečny za ruce, barevná fotografie.jpg
            Jedním ze základních prvků této terminologie je tzv. sexuální identita. Ta rozděluje podle pohlaví na muže, ženy, transsexuály a transvestity. Rozdíl mezi transsexuály a transvestity je v tom, že první touží opačným pohlavím být, tedy i biologicky, zatímco druzí se jako osoby opačného pohlaví převlékají a vystupují v takové sociální roli. Specialita jsou lidé nebinární, kteří se necítí být ani ženou ani mužem. Pro označení osobní identity se velmi často používá pojem gender.
            Lidé všech genderů se liší dle sexuální orientace. Doba, kdy člověk rozpoznává, přijímá a následně přestává tajit svoji orientaci, se nazývá coming out. Osoby řadící se do genderových a sexuálních menšin označujeme výrazem queer. V podobném významu je možné použít i zkratku LGBT, méně často pak LGBTQ. Diskriminace a odpor k této komunitě je nazýván pojmem homofobie.
            Nejběžnějšímí typy sexuální orientace jsou hetero, homo a bi sexualita. Mezi další, méně známé, spadá:

  • demisexualita – potřeba dlouhého přátelského vztahu, než je člověk schopen cítit sexuální atrakci
  • pansexualita – osobu přitahuje jakákoliv gender identita (tedy např. i trans, čímž se odlišuje od bisexuality)
  • autosexualita – vystačí si s uspokojením sebe sama
  • omnisexualita – vnímá všechny gendery na stejné úrovni (ve smyslu sexuální atrakce)
  • asexualita – necítí sexuální přitažlivost, ovšem nemusí být uzavřený vztahu

duhová vlajka.jpg
Každý z uvedených případů se prezentuje vlastní barevnou kombinací, nejčastěji na vlajkách. Univerzálním symbolem queer menšiny je duha ve své základní barevné podobě. Festival podporující práva komunity se nazývá Pride a vrcholí duhovým průvodem, tzv. Pride Parade. V Praze se jej tradičně účastní kolem 30 tisíc členů a podporovatelů. Celkové zastoupení LGBT v ČR je odhadnut na 4 – 6% populace.