Učení? Jedině efektivně!

I vy máte noční můru z učení se nových věcí? Je vaši noční můrou každodenní učení se s vašimi dětmi? Zapomeňte na nudné drilování a učte se efektivně. Nebo dokonce ještě lépe, udělejte si z toho zábavu! Všeobecně je známo, že mozek přijímá informace daleko lépe, vzděláváme-li se zábavnou a interaktivní metodou. Kromě vás to jistě ocení i vaše děti. Pojďme se spolu tedy podívat na ty neúčinnější metody.
kreslící žák
Metoda oboustranných kartiček
Jak již název sám napovídá, jedná se o oboustranné kartičky. Z jedné strany je napsaný pojem a z druhé jeho vysvětlení. Tato metoda je velice vhodná pro učení se cizojazyčných slovíček. Kartičky si můžete napsat buď ručně, nebo využít nějakého programu, který podporuje tuto tvorbu. Vytvořené pomůcky si následně můžete vytisknout a rozstříhat. Pro děti je perfektní varianta, jestliže z kartiček vytvoříte například pexeso. Učení bude hned o mnoho zábavnější!
osoba s knihou
Průchod cestou
Máte-li si zapamatovat nějakou řadu po sobě jdoucích pojmů (například vyjmenovaná slova), vytvořte s každým pojmem vlastní cedulku (nejlépe i s obrázkem). Tyto cedulky rozmístěte po bytě. Vašim úkolem bude tuto trasu procházet (vždy ve stejném pořadí) a nažit si pojmy zapamatovat. Mozek si pojem s trasou velice dobře spojí a zapamatování si věci bude jednodušší.
Myšlenková mapa
Jestliže máte nějaké učivo již naučené, jistě se vám bude hodit i efektivní způsob pro opakování. Myšlenková mapa, jak už pojem napovídá, je založena na sletu vašich myšlenek. Vezměte si papír a tužku (nebo můžete použít i mazací tabuli). Do prostřed papíru napište pojem, vybavujte si slova, která s pojmem souvisejí, navzájem je pomocí čar propojujte. Takto provázaná slova, vytvoří vaši myšlenkovou mapu. Můžeme pokračovat od obecných témat až k úplně konkrétním pojmům.
Ať si již zvolíte jakoukoliv metodu, myslete na to, že prosté drilování vědomostí, je nudné a nikam nevede.