Bazénové fólie, to jsou geotextilní podložky a krycí solární plachty

Bazénové fólie rozdělujeme do dvou základních skupin. Do první patří ty, které se pokládají pod bazén, a do druhé spadají fólie krycí, pro zakrytí hladiny. Oba typy fólií můžete zakoupit u stejného prodejce, ale měli byste vědět, co poptáváte.

Geotextilie pod bazén – geotextilní podložky jsou netkaná textilní vlákna, která se podkládají pod bazény, aby je chránily před poškozením. Nejprve se před tím musí důkladně upravit podloží, aby bylo rovné, pevné a udusané, zbavené kamenů, škváry, stavební suti včetně úlomků cihel, kořenů, větviček a dalších nežádoucích předmětů. Následně se na vrstvu zeminy či písku položí geotextilie a na ní se pak usadí skelet bazénu.

bazénová voda

Geotextilie by měla nádrž chránit před drobnějšími nerovnostmi, jako jsou zrnka písku, droboučké kamínky atp. Zároveň by měla zabránit výskytu plísní a hniloby a také prorůstání travin a kořínků okolní vegetace.

Krycí fólie – někdy také označovaná jako solární plachta, se pokládá na hladinu, aby zabezpečila bazén před poletujícím prachem, listy rostlin, hmyzem a dalšími drobnými nečistotami, rozptýlenými v ovzduší. Tím se také do jisté míry snižují náklady na očistu vody v bazénu pomocí filtrace a bazénové chemie.

voda v bazénu

Krycí fólie se klade na hladinu i proto, aby se výrazně zabránilo vypařování vody a zároveň aby se hladina izolovala od okolního prostředí a tím pádem aby se snížil pokles teploty vody. Je to další úspora nákladů při provozu bazénu, jednak na ohřev vody, a pak na její dopouštění. V průběhu koupací sezóny, ponechá-li se bazén odkrytý v době, kdy se v něm nikdo nekoupe, dochází ke zbytečnému odpařování vody z hladiny, což i u malých nádrží obnáší kolem padesáti litrů vody za den. Když si pak vynásobíte množství uniklé vody, kterou musíte do bazénu doplnit, vodným a stočným, dostanete se na zajímavou částku, kterou krycí fólie může ušetřit.